Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a Lucky Penny Design.hu Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket (a továbbiakban: ÁSzFF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
 

A Webáruház működésével, megrendelési-, fizetési-, szállítási folyamataival kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

 

Az ÁSzFF tartalma:

1. A szerződéskötés feltételei
2. A rendelés menete
2.1. Regisztráció
2.2. A megvásárolni kívánt termék kiválasztása
2.2.1. Késztermék
2.2.2. Egyedi, megrendelésre készülő termék
2.3. Az árak / árajánlat
2.4. A megrendelés elküldése / véglegesítése
2.5. A megrendelés feldolgozása / a rendelés visszaigazolása
2.6. Fizetési mód
2.7. Szállítási mód
3. A szállítástól való elállás
4. A vásárlót megillető elállás
4.1. Elállási jog
4.2. Kivételek
5. Tulajdonjog fenntartás
6. Megrendelés módosítása, törlése
7. Adatvédelmi nyilatkozat
8. Jogvédelem alatt álló garafikai elemek
9. Panaszkezelés

 

1. A szerződés feltételei

A szerződéskötés nyelve: magyar.
A Lucky Penny Design.hu Webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal.
A megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, mely iktatva van, és utólag hozzáférhető.
 

2. A rendelés menete

2.1. Regisztráció
A Webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges.
A regisztráció sikerességéről a Webáruház automatikusan e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.
2.2 A megvásárolni kívánt termék kiválasztása
2.2.1. Késztermék
A Vásárlónak lehetősége van előre elkészített terméket rendelni a Webáruház késztermékei közül. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.
2.2.2. Egyedi megrendelésre készülő termék
A Vásárlónak lehetősége van egyedi minta hímzését megrendelni a Webáruház termékei közül kiválasztott termékre. A Vásárló a kiválsztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén...
2.3. Az árak / árajánlat
A termékek mellett feltüntetett árak a rendelés időpontjában a webáruház listaárai.
A még hímzéssel el nem látott termékek ára a kiválsztott termék oldalán, a termék képe mellett található. A feltüntetett ár bruttó ár, az ÁFA-t tartalmazza, de nem tartalmazza a szállítás költségét és a kívánt hímzés árát.
Az előre elkészített, már hímzett termékek ára, az adott termék oldalán, a termék képe mellett található, mely ár bruttó ár, az ÁFA-t tartalmazza, de a szállítás költségét és az esetleges további hímzés díját nem.
2.4. A megrendelés elküldése / véglegesítése
2.5. A megrendelés feldolgozása / a rendelés visszaigazolása
2.6. Fizetési mód
A Webáruházban banki előre utalással lehete vásárolni.
2.7. Szállítási mód
A szállítást a Magyar Posta Zrt. végzi, melynek költségét a csomag súlya alapaján a Magyar Posta Zrt. díjszabása alapján számlázzuk tovább.
Személyes átvételre Budapesten, hetente egyszer van lehetőség, melynek időpontjáról telefonon érdeklődhet.
 

3. A Webáruház szállítástól való elállása

A Webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A Vásárló a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
Amennyiben a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, vagy a megrendelt szolgáltatást valamely ok miatt nem áll módjában nyújtani, köteles arról a Vásárlót tájékoztatni.
 

4. A Vásárlót megillető elállás

4.1.Elállási jog
A Vásárló a szerződés től 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A kivételek a következő bekezdésben! (Minden egyedi megrendelés alapján készült termék esete kivételnek minősül, vagyis a Vásárlót nem illeti meg az elállás joga.) 
A Vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A Webáruház köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatérítei.
A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az aru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A Vásárót ezen felül egyéb költség nem terheli.
Az Webáruház azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Vásárló kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését vagy újraeladásának elllehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről a felbontás során a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az aru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését a Webáruház azonnal biztosíta. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti Tényállási Jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleges sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó Kormányrendelet teljes szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
4.2. Kivételek
"Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak." Tehát minden egyedi megrendelés alapján készült termék esete kivételnek minősül, vagyis a Vásárlót nem illeti meg az elállás joga.
A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket tartalmazó Kormányrendelet teljes szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
 

5. Tulajdonjog fenntartás

A vételár teljes kifizetéséig a termék a One More Lucky Penny Kft. tulajdonában marad.
 

6. Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében megrendelés leadásakor a Vásárló felé azonnal értesítést küld a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül a Webáruház és a Vásárló között létrejött szerződésnek! csupán jelzi, a Vásárlónak, hogy rendelési igényét a rendszer regisztrálta és továbbította a Szolgáltató illetékes munkatársa felé. Amennyiben a Vásárlóhoz ez az értesítő 48 órán belülnem érkezik meg akkor a Vásárló ajánlattételi kötelezettségei megszünnek.
A  Webáruház a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vásárló számára rendelése visszavonására elektronikus úton.
A rendelés teljesítésének megkezdésekor a Vásárló e-mailben és /vagy telefonon értesítést kap a teljesítés megkezdésének tényéről és a szállítás várható időpontjáról.
 

7. Adatvédelmi nyilatkozat

A Lucky Penny Design.hu Webáruház a használata során a Vásárló által a regisztráció során megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Lucky Penny Design.hu Webáruház megbízottja (pl: a megrendelt termékek postai vagy futárszolgálat általi szállítása esetén, a szállítást végző cég számára).
 
A Lucky Penny Design.hu Webáruházzal történő internetes kapcsolat létesítése és fenntartása során technikai információk statisztikai célból rögzítésre kerülnek (IP cím, látogatás időtartama, stb.).  Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Vásárló külön nyilatkozata nélkül a Webáruházba való belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok – törvény által kötelezővé tett eseteket kivéve – a Vásárló egyéb személyes adataival nem összekapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
 
Az adatkezelés célja a Lucky Penny Design.hu Webáruház és a Vásárló között létrejött megrendelés (szerződés) megfelelő teljesítése, a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, a Vásárló újbóli megrendelésének egyszerűsítése, kapcsolatfelvétel, valamint a Vásárló kifejezetten erre vonatkozó tiltásának hiányában a közvetlen megkeresés módszerével történő új termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatók küldése e-mailen.
 
A Vásárló által a Lucky Penny Design.hu Webáruházban történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelése az Adatkezelő működésének időtartama alatt mindaddig fennmarad, amíg az ügyfél az adatkezeléshez adott hozzájárulását (ezzel regisztrációját) vissza nem vonja.

A Vásárló adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@luckypennydesign.hu e-mail címre küldött üzenettel.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-94227/2016.
Adatkezelő: One More Lucky Penny Kft.
 
Webáruházunk hozzáférését biztosító szolgáltató adatai:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
Adószám: 23495919-2-41
E-mail: info@mhosting.hu
 

8. Jogvédelem alatt álló grafikai elemek

A Vásárló rendelésének véglegesítésével igazolja, hogy a termékeken általa kért megjelnítendő logókat, grafikai elemeket jogosan használja, azok használatával nem sérti harmadik fél érdekeit, jogait.
A One More Lucky Penny Kft. nem vizsgálja a Vásárló által kért minták, motívumok eredetét. Az esetlegesen jogszerűtlen felhasználásból eredő bárminemű jogi vagy kártérítési következmény a Vásárlót terheli.
 

9. Panaszkezelés

A Vásárló a Webáruházzal kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
 
One More Lucky Penny Kft.
Levelezési cím: 2039 Pusztazámor, Öveges József utca 18.
Telefonszám: +36 20 9734-934
E-mail cím: info@luckypennydesign.hu
 
Nemzeti Adatvédelmi és Infromációszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefonszám: +36 1/ 3911-400
Fax: +36 1 / 3911-410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság
1088 Budapest, József körút 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Postafiók: 20.
Telefonszám: +36 1 / 4594-800
Fax: +36 1 / 2104-677